بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

موتور سیکلت BMW R1100GS توسط کارگاه ایتالیایی Officine Sbrannetti بازسازی شده است. صندلی این موتور سیکلت از جنس چرم، گلگیرها آلومینیوم انتخاب شده و یک سیستم اگزوز تازه هم به آن اضافه شده است.

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

بازسازی موتور سیکلت BMW R1100GS

مفهوم کوپه ولوو XC
اندازه گیری اسید فولیک با استفاده از نانو ذرات طلا...
خطرات ترکیب ژن های انسان و حیوان
طوطی های گوفین باهوش ترین پرندگان جهان هستند
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه