تصاویری از دره پروانه ها در یونان. دره پروانه یا Petaloudes واقع در سمت غرب جزیره یونانی رودرز می باشد. دره پروانه یا Petaloudes واقع در سمت غرب جزیره یونانی رودرز می باشد. این دره در فصل بارانی سال پذیرای هزاران پروانه است. در پایان ماه مه دره مانند لحافی از مخمل با این پروانه ها پوشیده می شود. درختان فراوان اوکالیپتوس این دره در واقع مسیر مهاجرت این پروانه هارا به سمت دره آسان تر می نمایند. دره پروانه،در فصل بارانی سال پذیرای هزاران پروانه است. در دوره های بارانی سال پروانه ها به این من ...

تصاویری از دره پروانه ها در یونانتصاویر دره پروانه ها در یونان

دره پروانه یا Petaloudes واقع در سمت غرب جزیره یونانی رودرز می باشد

 

 دره پروانه یا Petaloudes واقع در سمت غرب جزیره یونانی رودرز می باشد. این دره در فصل بارانی سال پذیرای هزاران پروانه است. در پایان ماه مه دره مانند لحافی از مخمل با این پروانه ها پوشیده می شود. درختان فراوان اوکالیپتوس این دره در واقع مسیر مهاجرت این پروانه هارا به سمت دره آسان تر می نمایند.

تصاویر دره پروانه ها در یونان

دره پروانه،در فصل بارانی سال پذیرای هزاران پروانه است

 

در دوره های بارانی سال پروانه ها به این منطقه به جهت رطوبت و سردی هوا نقل مکان کرده برای جفت گیری و گذاشتن تخم های خود بروی تنه درختان دره تا لاروهای این پروانه ها پس از به دنیا آمدن بتوانند از برگ درختان تغذیه و رشد نمایند، تا به پروانه بالغی تبدیل شوند. پروانه مادر پس از گذاشتن تخم های خود در یک مکان تاریک و سرد می میرد و کرم پروانه پس از رشد کامل خود  در ماه ژوئن بدنیا می آید. متاسفانه این دره و پروانه های آن را افزایش جمعیت  گردشگران تهدید میکند.

تصاویر دره پروانه ها در یونان

 ر پایان ماه مه دره پروانه، مانند لحافی از مخمل با این پروانه ها پوشیده می شود

تصاویر دره پروانه ها در یونان

 

تصاویر دره پروانه ها در یونان

درختان فراوان اوکالیپتوسدره پروانه،  مسیر مهاجرت این پروانه هارا به سمت دره آسان تر می نمایند

تصاویر دره پروانه ها در یونان

 

تصاویر دره پروانه ها در یونان

متاس��انه این دره و پروانه های آن را افزایش جمعیت  گردشگران تهدید میکند

 

منبع:bartarinha.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه