خانه روستایی مدرن و لوکس

این خانه روستایی مدرن و لوکس توسط گروه طراحی پیرسون طراحی شده است.

همه ی وسایل خانه از جمله مبلمان از مواد طبیعی مانند چوب، خز و سنگ مرمر ساخته شده اند. استفاده از وسایل مدرن و هنری معاصر خانه ای راحت و منحصر به فرد را به وجود آورده است.

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

خانه ی روستایی مدرن

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه