کهکشان راه شیری و شفق های قطبی سبز و بنفش بر فراز آسمان سوئد

دو شفق بیضی مانند رنگین، منظره‌ای از شهر استرساند سوئد و کهکشان زیبای راه شیری بر فراز تمام آن‌ها

کهکشان راه شیری و شفق های قطبی سبز و بنفش بر فراز آسمان سوئد

کهکشان راه شیری و شفق های قطبی سبز و بنفش بر فراز آسمان سوئد

عکس : زیباترین مه صبحگاهی
Carbyne، قوی ترین ماده جهان
هابل و اسپیتزر چهار کهکشان بسیار شفاف کشف کردند
دلیل کوتاهی قد زنان نسبت به مردان
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه