هنر در زندگی

نقش بیژامه در زندگی بزرگسالان

تحقیقات نشان داده است که بزرگسالان بیژامه و لباس راحتی را به این دلیل می پوشند که انها را از استرس کار دور می کند. در این تحقیقات یافته شد که یک چهارم مردم بریتانیا کل اخر هفته خود را بیژامه می پوشند. بسیاری از افراد به محض اینکه به خانه می رسند بیژامه خود را به تن می کنند. همچنین مطالعات نشان داد که نیمی از افراد شادترین لحظاتشان در حالتی است که بیژامه پوشیده اند. همچنین محققانادعا می کنند که بیژامه و در کل لباس خواب و راحتی می تواند شخصیت فرد را تا حدودی نشان دهد! پس بیژامه را دست کم نگیرید. تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی پارسی وان.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه